Öppna föreläsningar och kurser

Vi utvecklar ledare och medarbetare.

Effektiv kommunikation, konflikthantering, ett gott medarbetarskap, en sund företagskultur - vi hjälper er bygga framgångsrika individer, grupper och organisationer.

Vi erbjuder ett brett program av lärorika och inspirerande föreläsningar.

Nedan ser du våra kommande öppna föreläsningar och kurser. Klicka på respektive föreläsning för mer information och bokning.


"Stämningen är på topp idag i hela vårt arbetslag. Dessa fortbildningsdagar med Lära för Livet blir liksom julafton för oss."

Gunilla Zaar, verksamhetschef, Modersmålsenheten Vellinge kommunAlla påverkas av den tekniska utvecklingen - och snabbt går det!

Vi vill alla få mer hälsa och mindre ohälsa, både i arbetslivet och privatlivet.

Vi utsätts för förändringar hela tiden. 

Hur utvecklas ditt team - i rätt riktning?

Att skapa såväl arbetsglädje som produktivitet handlar om att optimera, inte maximera. Arbetsglädje förutsätter engagerade medarbetare. Att välja att vilja skapar en känsla och den känslan har en förmåga att smitta. 

– Ska vi jobba ihop eller ha det jobbigt ihop? 

Det är inte lätt att vara människa. Framför allt inte på jobbet, där vi omges av olika personligheter som vi kanske inte har valt att samarbeta med.

Med målmedvetenhet, vilja och positiv inställning har du grundförutsättningarna för att nå framgång. Den här eftermiddagen handlar om att med viljan som drivkraft nå bättre resultat.


Utbildning för dig som vill bli talare

Har du koll på de nya tuffa reglerna som gäller, enligt de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket? Alla chefer i Sverige har ett ansvar för att skapa en bra social arbetsmiljö och motverka social psykisk ohälsa.

Funderar du såsom många andra över vad man behöver göra för att leva upp till dem? Då är detta en kurs för dig.

Hur ser ditt nästa steg ut i arbetet med den sociala arbetsmiljön? Den här dagen får du göra en detaljerad plan för ditt fortsatta arbete med den sociala arbetsmiljön. Du får också individuell coachning för att ta dig förbi de hinder som kan finnas längs vägen och svåra situationer belyses på olika sätt.

Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer. 
I många företag och organisationer har ständigt pågående förändringsprocesser blivit en form av ”normaltillstånd”, förändring i verksamheter och organisationer har blivit en vardag för oss.